Regulamin centrum handlowego Pasaż Krynicki

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowego Pasaż Krynicki.

 1. Z Centrum Handlowego można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach, oraz dostępnych na stronie www.pazazkrynicki.pl.
 2. Zabrania się przebywania osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócającymi spokój innych osób odwiedzających Centrum Handlowe.
 3. Zakazuje się przebywania na terenie Centrum Handlowego osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków, zakłócającym porządek publiczny oraz zachowującym się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszającym niniejszy Regulamin. Przebywanie na terenie Centrum Handlowego po zażądaniu opuszczenia go przez przedstawiciela Administracji lub pełnomocników może być objęte interwencją Policji lub innych organów porządkowych.
 4. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum Handlowego z rzeczami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których przechowywanie bądź posiadanie jest prawnie zabronione.
 5. Na terenie Centrum Handlowego nie wolno palić wyrobów tytoniowych oraz konsumować napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 6. Małoletni w wieku poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie Centrum Handlowego wyłącznie pod opieką osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nim. Za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 7. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się w szczególności biegania, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach i motocyklach, jak również ich wprowadzania na teren Centrum Handlowego.
 8. Siedzenie dozwolone jest jedynie na przeznaczonych do tego ławkach znajdujących się w ogólnodostępnych miejscach. Siedzenie na schodach, balustradach lub elementach dekoracyjnych itp. Jest zabronione.
 9. Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie Centrum Handlowego bez pisemnej zgody Administracji Centrum Handlowego.
 10. Dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów, ulotek oraz przeprowadzanie ankiet bez pisemnej zgody Administracji Centrum Handlowego jest zabronione.
 11. Fotografowanie i filmowanie Centrum Handlowego lub jego części, bez pisemnej zgody Administracji Centrum Handlowego jest zabronione.
 12. Żebranie i aktywizacja na terenie Centrum Handlowego jest zabronione.
 13. Zabrania się emitowania hałasów i nieprzyjemnych zapachów.
 14. Zabrania się niszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezgodnym do użytku urządzeń znajdujących się w Centrum Handlowym w tym w szczególności z urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.
 15. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Centrum Handlowego za wyjątkiem psów z legitymacją psa terapeutycznego, psa przewodnika, psa dla niewidomych. W tym przypadku, psa należy wprowadzać na smyczy i w kagańcu. Wszelkie  nieczystości powinny zostać usunięte przez ich właścicieli.
 16. Wszystkie rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony lub Administracji Centrum Handlowego.
 17. Centrum Handlowe jest monitorowane.
 18. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągane konsekwencje prawne.
 19. Wszelkie naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa należy zgłaszać pod numerem telefonu 18 443-27-32.
 20. Wejście na teren Centrum Handlowego oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 21. Ochronę Centrum Handlowego wykonuje Przedsiębiorstwo Usługowe ,,SEZAM” Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz,
  Dyżurny Stacji Monitorowania Alarmów – tel. 18 414 09 21, Załoga Interwencyjna Centrum Handlowe ul. Kraszewskiego 1, tel. – 664-424-203 lub
  660-565-551
 22. Pracownicy służby ochrony są uprawnieni do:
  1. wzywania osób naruszających regulamin centrum handlowego jak również przepisy prawa do ich przestrzegania,
  2. wzywania osób do opuszczenia centrum handlowego w przypadku nie reagowania na wezwanie do postępowania zgodnie z regulaminem centrum handlowego i przepisami prawa,
  3. wyprowadzania osób z centrum handlowego w przypadku braku reakcji na działania ujęte w pkt.22 p.pkt. a,b.
  4. ujęcia osób w celu niezwłocznego przekazania Policji, które na terenie centrum handlowego dokonały
   wykroczenia lub przestępstwa.

Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień zabrania się podejmowania w Centrum Handlowym działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.
Osoby odwiedzające Centrum Handlowe proszone są o respektowanie poleceń służby ochrony oraz Administracji Centrum Handlowego.

SMMF Futura Sp. z o.o. Administracja Centrum Handlowego