• Cafe del Mondo,
  • Wyżerka u Wujka,
  • Sklep Słowacki,
  • Stoiska kiermaszowe.